blog

Leltárellenőrzés

Minden gazdálkodó szervezet életében fontos szerepet játszik a kötelezően elvégzendő leltár. A leltárfelvétel nemcsak azért fontos, mert azt jogszabály írja elő, hanem ezzel valós képet kaphatunk a készletünkről, tárgyi eszközeinkről. Kiszűrhetőek olyan hibák, amelyek a készleteket negatív irányba tolják el, mint például a lopás vagy a nem megfelelő készletkezelés. Magyarországon csak a nagyobb cégek intézik […]

munkaerőhiány

A munkavállalók helyzete a XXI. században

A modern kor egyik nagy problémája a munkaerőhiány, amellyel a piac valamennyi szegmensében találkozhatunk, és egyre meghatározóbbá válik. A munkaerőhiány nem új keletű probléma, hiszen a Római Birodalom is akkor kezdett hanyatlani, amikor a rabszolgaságot felváltotta a colonus rendszer (1). Kicsit ugyan elrugaszkodtunk, de a mai munkaerőhiány problémája is rendkívül hasonlít az akkori társadalmi berendezkedéshez. A vállalkozások […]

az ideális leltározó

Habár a technológiának kétségkívül nagy szerepe van egy leltár hatékony és jó minőségű lebonyolításában, a megfelelő humán erőforrás nélkül nem sokat ér. Kellő mennyiségű gép és felhő alapú adatbázis, illetve szoftver nélkül is lehet leltározni, legfeljebb kevésbé költséghatékony. Azonban emberek nélkül, akik számba veszik a tételeket, vagy koordinálják a tevékenységet, a legtöbb esetben nem megvalósítható […]

a leltározás eszközei – a “kockás” papírtól az rfid-ig (intermezzo)

Ha a leltár legszűkebb tartalmát nézzük, az egy lista, tételekkel és mennyiségekkel. Leginkább a lista méretének (tételszám és mennyiség) a függvénye, hogy milyen eszközöket célszerű és érdemes bevetni az elkészítéséhez. A papír és ceruza (toll) sok esetben jól alkalmazható, hiszen kezelésük egyszerű, gyorsan tanulható, beruházási igényük csekély. Ugyanakkor számolnunk kell a kontroll és a reprodukálhatóság […]

leltár külső szolgáltatóval

A vállalkozás saját, belső erőforrásaival végzett leltár tele van kihívásokkal, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan a külső leltárszolgáltató bevonása jelenti a megoldást. Ugyanakkor jó néhány érvet lehet felsorolni, hogy miért lehet mégis komoly alternatíva, amivel mindenkinek érdemes számolnia, aki költséghatékony leltárt szeretne. Az, hogy a költséghatékonyságnak csak egy eleme a költség, talán nem […]