Iratfeldolgozás

A digitalizálás technikai, infrastrukturális beruházásai nagymértékben csökkenthetőek ahhoz képest, mint abban az esetben, mikor az adott szervezet saját erőforrásaival kívánná megoldani a nagytömegű feldolgozást. Az elektronikus irattár létrehozása nagy élő munkaerőt igényel, mely alkalmazása csak viszonylag rövid ideig szükséges.
Társaságunk a nagytömegű iratkezelési feladatok ellátásához szükséges technikai-tárgyi, humán erőforrásokkal rendelkezik, biztosítva ezzel Megbízójának azokat a feltételeket, melyekkel a nagy precizitást és beruházást igénylő feladatok – a törvényi rendelkezések és titoktartási szabályozások pontos definiálása mellett – biztonságosan végrehajthatók.
DWS képes folyamatos digitalizálási szolgáltatást is nyújtani.