Irattár üzemeltetés

Az iratanyagok folyamatos karbantartását és az irattár működtetését is vállaljuk. Ez esetben cégünk munkatársai bizonyos időközönként az összegyűlt dokumentumokat rendezik, csomagolják és az általunk kidolgozott Irattári Rendnek megfelelően rakják le azokat az Önök irattárában.
A teljes irattári részleg működtetésének átvételével társaságunk nem csak az előbb említett rendezési munkafeladatokat látja el, hanem kidolgozza az irattár, mint önálló szervezeti egység menedzselését és biztosítja a dokumentumokhoz való folyamatos hozzáférhetőséget, valamint a külső szervezeti egységek felé történő adatszolgáltatást.