leltározás

A leltár a vonatkozó szakirodalom, illetve gyakorlat alapján olyan részletes kimutatás, amely egy vállalkozás eszközeit és forrásait egy adott időpontra vonatkozóan tételesen és ellenőrizhető módon, mind mennyiségben, mind értékben tartalmazza.

A számviteli törvény szerint  (2000. évi C. törvény 69§ (1)) a mérlegtételek alátámasztásaként minden üzleti év zárásakor leltárt kell összeállítani. A leltárt kötelező mennyiségi felvétellel alátámasztani: folyamatos nyilvántartás esetén háromévente, egyéb esetben pedig a mérlegfordulónapra vonatkozóan. A jogszabály lehetővé teszi a mennyiségi felvétel mérlegfordulónapot megelőző, vagy azt követő negyedévben történő lebonyolítását is (pl. ha a mérlegfordulónap december 31. akkor az árukészlet mennyiségi felvétele tárgyév október 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig elvégezhető).

A leltározással feltárhatóak azok az eltérések, amelyek a nyilvántartásokban nem kerültek rögzítésre. Segítségével megállapítható, hogy van-e eltérés a ténylegesen meglévő, és a könyv szerinti értékek, és mennyiségek között.

leltározás

készletleltár

tárgyi eszköz leltár

leltárvezetés

leltárvezetés, leltárellenőrzés

leltár szabályozás

leltározási folyamatok kialakítása