Digitális iratkezelés

Cégünk elkészíti az Önök által megfogalmazott informatikai–stratégiai információk alapján, a létrehozni kívánt digitális irattári rendszer megvalósíthatósági elemzését, melynek alapjai a következők:

 • A felkészülés folyamatai:

  a felmérés során a stratégiához való illeszkedés felvázolása, irányvonalak meghatározása.

 • Szervezeti működési elemzések:

  biztosítják az ideális fejlesztési lehetőségeket, a működési modell megalkotása a célkitűzéseknek megfelelően.

 • A jelenlegi informatikai iratkezelési rendszer átvilágítása:

  a jelenlegi informatikai rendszer által támogatott, a digitális archívum jövőbeni működési lehetőségei; ebből következően a létrehozni kívánt rendszer jellege, a megvalósítás módja, valamint a kiszolgáló infrastruktúra feltárása.

A megvalósíthatósági elemzés alapján a birtokunkba került információk szerint társaságunk elkészíti a digitalizálási munkálatok feladattervét.

A feladat tervben kitérünk:

 • a projektcélok pontos meghatározására,

 • mennyiségi, és minőségi arányokra, (feladat nagysága)

 • kivitelezési határidőkre,

 • rendszertechnikai alternatívákra, hardver, szoftver szükségletekre, a munkálatok során alkalmazandó módszerekre.

A feladatterv alapján pontosan meghatározható a közösen létrehozni kívánt digitális archívum pénzügyi, gazdasági feltételei, és pontosan definiálható a létrehozni kívánt rendszer.